Blog

 

El terratrèmol de magnitud 9 de l’11 de març al Japó pot haver escurçat la longitud del dia de la Terra i haver-ne canviat l’eix. Però no es preocupi, vostè no en notarà la diferència.

Usant un estudi nord-americà d’estimació geològica de com afecten els terratrèmols al planeta, l’investigador Richard Gross del Jet Propulsion Laboratory de la NASA de Pasadena, Califòrnia, va aplicar un model complex per realitzar un càlcul teòric preliminar de com el terratrèmol del Japó (el cinquè més fort des del 1900) ha afectat el moviment de la Terra. Els seus càlculs indiquen que, en canviar la distribució de les masses del planeta, el terratrèmol ha d’haver causat que la Terra giri una mica més ràpid, escurçant la durada del dia en prop de 1,8 mil·lisegons (un microsegon és la milionèsima part d’un segon).

Els càlculs també indiquen que el sisme del japó hauria d’haver canviat la posició de l’eix de la figura de la  Terra (l’eix al voltant del qual s’equilibra la massa de la Terra) prop de 17 centímetres (6,5 polzades), en direcció 133 graus longitud est. No hem de confondre l’eix de la figura de la Terra amb l’eix nord-sud de la Terra, aquest estan separats per uns 10 metres (33 peus).

Aquest canvi en l’eix de la figura de la Terra farà que aquesta es  trontolli de manera una mica diferent a mesura que gira, però no causarà un desplaçament de l’eix del planeta a l’espai: només forces externes com l’atracció gravitatòria del Sol, la lluna o els planetes poden produir un canvi d’aquest tipus.

Aquests càlculs probablement canviaran a mesura que les dades sobre el terratrèmol siguin més refinades.

En comparació amb el de l’any passat a Xile (de magnitud 8,8), Gross va estimar que aquest sisme hauria d’haver escurçat la durada del dia en prop de 1,26 microsegons, i va canviar l’eix de la figura de la Terra en uns 8 centímetres (o 3 polzades). Un càlcul similar realitzat després del terratrèmol de magnitud 9,1 a Sumatra l’any 2004 va revelar que s’hauria d’haver escurçat la durada del dia al voltant d’uns 6,8 mil·lisegons i que s’hauria canviat l’eix de la figura de la Terra en prop de 7 centímetres (2,76 polzades).

Les condicions de com un terratrèmol individual afecta la rotació de la Terra depèn de varis factors, com la seva magnitud, ubicació o la manera amb què es desplacen les plaques tectòniques.

Gross afirma que qualsevol cosa que redistribueix la massa de la Terra en canvia la rotació: “no només canvia la rotació de la Terra tot el temps com a conseqüència dels terratrèmols, sinó que també afecta els vents atmosfèrics i els corrents oceànics”, afirmà. “En el transcurs d’un any, la longitud del dia augmenta i disminueix al voltant d’una mil·lèsima de segon, o aproximadament 550 vegades més que amb el terratrèmol del Japó individualment. La posició de l’eix de la figura de la Terra també canvia tot el temps, al voltant d’un metre (3,3 peus) al llarg d’un any; aproximadament sis vegades més que el canvi produït pel terratrèmol del Japó”.

Gross afirma que si bé podem mesurar els efectes de l’atmosfera i l’oceà en la rotació de la Terra, els efectes dels terratrèmols, almenys fins ara, han estat massa petits per poder-los mesurar. El canvi computat en la durada del dia causats pels terratrèmols és molt menor que la precisió amb la què actualment els científics poden mesurar els canvis en la durada de la jornada. No obstant això, atès que la posició de l’eix de la figura de la Terra es pot mesurar amb una precisió d’uns 5 centímetres (2 polzades), el desplaçament estimat de  17 centímetres degut en principi al terratrèmol del Japó és el suficientment important per observar si els científics poden eliminar adequadament els efectes atmosfèrics i oceànics de les mesures de rotació de la Terra. Gross i altres científics investigaran les dades del terratrèmol a mesura que en disposin.

El científic afirma que els canvis en la rotació de la Terra i en l’eix de la figura de la Terra degut a terratrèmols no haurien de tenir cap impacte en la nostra vida diària: “Aquests canvis són perfectament naturals i ocorren tot el temps”, afirma. “La gent no hauria de preocupar-se’n”.

 

Font: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/japanquake/earth20110314.html

Glossari: http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_the_Earth